IEM-C1 EUR 369 exclusief
21% BTW sprekers · verslaggevers · presentators · backliners IEM-C3 EUR 519 exclusief
21% BTW DJ · backliners · semi-professioneel IEM-C4 EUR 649 exclusief
21% BTW vocalisten · sound engineers · strijkers · blazers · gitaristen IEM-E5 EUR 739 exclusief
21% BTW bassisten · drummers · DJ · tape-act · sporters