Wat is ‘Soundstage’?

Soundstage houdt in dat je als het ware het geluid kunt plaatsen. Hoe gedetailleerder en hoe meer gespreid het geluid klinkt, hoe meer soundstage.
In de praktijk klinkt een monitor met gedegen soundstage minder vermoeiend, omdat je mix niet meer dichtloopt. De definitie van alle instrumenten afzonderlijk blijft zo overeind.